Tur Satış Sözleşmesi


Sözleşme Tarafları

İş bu sözleşme ; Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Ersoy Apt. No: 30 D: 2 Kadıköy / İstanbul

adresinde bulunan , 0216 999 67 81 irtibat numarası ile www.ferfergez.com internet adresine sahip Fer Organizasyon Turizm Ticaret Limited Şirketi ( Bundan sonra FERFERGEZ.COM olarak anılacaktır ) ile tur kayıt formunda adı , soyadı,ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.

• ÖDEMELER

FERFERGEZ.COM'un yurtdışı gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin % 40'ı ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise hareket tarihinden 30 gün önce ödenmelidir. Aksi takdirde tüketicinin geziye katılmaktan vazgeçtiği varsayılır ve gezi bedelinin % 100 ü cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

• İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER

1. Tüketicinin, ferfergez.com ve Aracısına yazılı veya veri saklayıcısı ile bildirmek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır.

Paket turun başlamasına en az 30 gün kala yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç, 2. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ,herhangi bir kesinti yapılmaksızın

ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Yurt dışı seyahatlerde vize hizmeti alınmış ise iade edilmez. Tüketici ,gezinin başlamasına 29 gün kala tur bedelinin tamamını FERFERGEZ.COM’a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2. Sözleşmeden dönülmesi halinde iptal ceza şartlarına göre en az 21 iş günü içerisinde Tüketicinin ödemiş olduğu tur bedeli FERFERGEZ.COM veya Aracısı tarafından iade edilir.

Sözleşmeden dönülmesi halinde tüketiciye, yapmış olduğu ödeme ‘’ aynı ‘’ şekilde, ödeme yapmış olduğu gün ki kur üzerinden iade edilir.

3. FERFERGEZ.COM , tura katılacak kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması veya operasyonel nedenlerle paket turun kısmen veya tamamen iptalini hareket tarihinden en az 20 gün

öncesine kadar Tüketiciye bildirmek kaydı ile iptal edebilir.Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur. FERFERGEZ.COM tüketiciden aldığı tüm ödemeleri 21 iş günü içerisinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.

4. Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları FERFERGEZ.COM gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

• MÜCBİR SEBEPLER

1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller FERFERGEZ.COM ve ARACISI için mücbir sebep sayılır. Bu haller;

a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.

b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller

c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde FERFERGEZ.COM ve ARACISI sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. FERFERGEZ.COM veya ARACI ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

3. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemelidir. Gezi tarihine 30 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.

GENEL HÜKÜMLER

1. FERFERGEZ.COM , gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur

programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar FERFERGEZ.COM için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.

2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle FERFERGEZ.COM sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, turun iptal tarihine bakılmaksızın, yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez, ücret iadesi yapılmaz.

3. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Havalimanında alınacak tutanak ile, ilgili Havayolu firmasına şahsi müracaat yapılması gerekmektedir.

4. FERFERGEZ.COM 'dan vize işlemlerinin takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde RPYAL TUR'a başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde FERFERGEZ.COM tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından veya vizenin geç

çıkmasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından FERFERGEZ.COM / Sigorta Şirketi sorumlu değildir.

5. Süresi dolmuş ve defteri yenilenmemiş ancak resmi kurumlarca kaşe ile süresi uzatılmış Yeşil Pasaportlu misafirlerimiz, zaman zaman Ülke’den çıkışlarda sorun yaşamaktadırlar. İlgili Havayolu firmaları bu çıkışları onaylamamakta olup ,bu sorumluluk tamamen misafirlerimizde olduğundan, acentamız tarafından sorumluluk kabul edilmeyecektir. Lütfen bu tür durumlarda sözleşme şartlarına göre cezai bir sürece girmeden önce Temsilcinize danışınız.

6. Başka bir ülke pasaportuna sahip misafirlerimiz süresi az kalmış pasaportları ile seyahat edip edemeyeceklerini kendi Konsolosluk veya elçiliklerden teyit etmeleri gerekmektedir. 01 Nisan 2016 tarihi itibariyle Rusya, Bordo ve Yeşil Pasaport sahiplerine de vize uygulamasına geçmiştir.

Konsolosluklara yapılacak vize başvurularında ,gidilecek olan seyahatin tarihi esas

alınmaktadır çok girişli ve uzun süreli vize verilmesi tamamen Konsoloslukların

inisiyatifindedir.

Rezervasyon esnasında alınan vize ücretinin belli bir oranda ön ödemesi

Konsolosluklara yapılmakta olup,bu ödeme Konsolosluklar tarafından randevu işlemi için peşinen talep edilmektedir.Tur iptallerinde randevu hizmeti sağlanmış ise Konsolosluktan iade alınamamaktadır.

7. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını FERFERGEZ.COM Broşürü, FERFERGEZ.COM internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.

8. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici,

sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır

9. Paket programa rehberlik dahil edilmiş ise tur bedeli ücreti kapsamındadır.

Ekstra turlar, servis aldığımız yerel FERFERGEZ.COM veya partner tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.

- Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar.

10. FERFERGEZ.COM , geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir

11. Otele ve gemiye varış günü odalar, saat 14.00'den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin ,en geç saat 10.00'a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.

12. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kartı sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup,bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir.Bu nedenle FERFERGEZ.COM muhatap değildir. Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa yada şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.

13. FERFERGEZ.COM paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. (Vize masrafları ve sigorta bedelleri iade edilmez)

Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde FERFERGEZ.COM ’un kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli ( 21 iş gün içinde) geri alarak

sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.

14. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden FERFERGEZ.COM sorumludur. FERFERGEZ.COM , tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri(TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

15. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA,IHA,UFTAA Konvansiyon hükümleri,sivil havacılık kanunu,Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük,Yönetmelik,Genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.

16. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin(pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur.

17. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alarak kabul etmişlerdir.

18. Müşteri tarafından bildirilen fatura bilgileri tur başlangıç gününe kadar Müşteri tarafından değiştirilebilir. Bu tarihten sonra Müşteri tarafından fatura bilgilerinde yapılacak değişiklikler CHASE TURKEY TRAVEL TURIZM LMTD. ŞTİ. ’nin ilgili servislerince dikkate alınmaz ve değişiklik talepleri red edilir. Bildirimlerin doğru yapılmamasından doğacak her türlü vergi ceza ve/veya zararın bildirimi yapan kişi veya şirkete aittir.

19. Şahsıma/ Firmama ait elektronik posta adresim /kep (kayıtlı elektronik posta) yukarıda belirtildiği gibidir. Tur başlangıç tarihine kadar fatura adres bilgilerimi ( fatura unvanı, adresi, TC Kimlik no, Vergi Dairesi, Vergi Numarası) FERFERGEZ.COM satış elemanına bildireceğimi ve bu tarihten sonra bu bilgilerimi değiştirmeyeceğimi ve meydana gelecek her türlü vergi ceza ve/veya zararın tarafıma /firmama ait olduğunu taahhüt ederim.